Shirakabegura White Wall Tokubetsu Junmai 300ml

Shirakabegura White Wall Tokubetsu Junmai 300ml